Lavdim - Home

Always Under Construction!!!

 

Check Later ...

 

 

- 30.12.2018 Rezultatet e T1V nga lënda  Komunikimet në automatikë  (2018D). 

- (20.11.2018) Rezultatet e TF nga lënda  Rregullimi në kohë reale  (B_RrKR).

- 09.11.2018

Lista e studentëve që do të marrin pjesë në garën MCR2019

Destan Kadiri
Kosovare  Hoxha
Drinisa Kabashi
Ritmir Skovrça
Besfort Syla
Rilind Mushica
Herolind Huruglica
Durim Spanca
Qendrim Cakaj


Për pjesëmarrje në garën NXP Cup

Gentrit Qerimi


Të gjithë duhet ti dërgojnë email-ët e tyre në adresën     lavdim.kurtaj@uni-pr.eduLavdim Kurtaj


- (30.09.2018) Rezultatet e TF nga lënda  Rregullimi i proceseve me kompjuter  (M_RrPK).


- (26.09.2018)

Mbrojtja e PRAKTIKËS PROFESIONALE për drejtimin e Automatikës dhe Elektronikës mund të bëhet nga dt. 27.09.2018 deri më dt. 05.10.2018  Në kohën që i përshtatet udhëheqësit. 

Për terminin që ju përshtaten (Udhëheqësit dhe ju) më lajmëroni me email së paku një ditë përpara. Pasi ta bëjë harminizimin e kërkesave (që të mos ketë pritje të gjata për shkak të mundësisë së ndeshjes së termineve) ua konfirmoj orën. 

Në mbrojtje duhet të jeni së bashku me Udhëheqësin. Nëse jeni disa student te i njejti Udhëheqës, në mbrojtje duhet të vinë të gjithë ata studentë. Para mbrojtjes duhet ta dërgoni me email punimin (dhe prezentimin) në formë elektronike me emër për punim PP2018_Emri_Mbiemri_NrId.doc dhe për prezentim PP2018_Emri_Mbiemri_NrId.ppt. NrId është numri i Nr i ID.  Emri dhe Mbiemri e kanë me shkronjë të madhe vetëm shkronjën e parë, të tjerat janë të vogla. Për mbrojtje duhet ti keni 3 kopje të punimit dhe prezentimit të shtypura, kompjuterin për prezentim (te provuar që e jep daljen për projektor me konektor VGA) dhe kontratën e plotësuar. Prezentimi duhet të zgjasë 10 min. 

 email: lavdim.kurtaj@uni-pr.edu


- (22.07.2018)

Mbrojtja e PRAKTIKËS PROFESIONALE për drejtimin e Automatikës dhe Elektronikës mund të bëhet më dt. 24, 25 dhe 26.07.2018 nga ora 11:00 deri 13:00. Nëse udhëheqësit i nuk i përshtaten terminet e cekura më lajmëroni. 

Për terminin që ju përshtaten (Udhëheqësit dhe ju) më lajmëroni me email së paku një ditë përpara. Pasi ta bëjë harminizimin e kërkesave (që të mos ketë pritje të gjata për shkak të mundësisë së ndeshjes së termineve) ua konfirmoj orën. 

Në mbrojtje duhet të jeni së bashku me Udhëheqësin. Nëse jeni disa student te i njejti Udhëheqës, në mbrojtje duhet të vinë të gjithë ata studentë. Para mbrojtjes duhet ta dërgoni me email punimin (dhe prezentimin) në formë elektronike me emër për punim PP2018_Emri_Mbiemri_NrId.doc dhe për prezentim PP2017_Emri_Mbiemri_NrId.ppt. NrId është numri i Nr i ID.  Emri dhe Mbiemri e kanë me shkronjë të madhe vetëm shkronjën e parë, të tjerat janë të vogla. Për mbrojtje duhet ti keni 3 kopje të punimit prezentimit të shtypura, kompjuterin për prezentim (te provuar që e jep daljen për projektor) dhe kontratën e plotësuar. Prezentimi duhet të zgjasë 10 min. 

 email: lavdim.kurtaj@uni-pr.edu


- (24.02.2018) Rezultatet e T1V dhe T2V nga lënda  Komunikimet në automatikë  (2017D). 

- (22.08.2018) Rezultatet e provimit nga lënda  Intelegjenca artificiale  (M_IA) dhe  Rrjetat neurale  (M_RrN).

- (02.10.2017) Rezultatet e TF nga lënda  Automatizimi i objekteve të banimit  (B_AOB).

- (02.10.2017) Rezultatet e TF nga lënda  Robotika dhe automatizimi  (M_RA).

- (26.09.2017) Rezultatet e TF nga lënda  Sensorët dhe aktuatorët në robotikë  (M_SAR).

- (07.09.2017) Rezultatet e TF nga lënda  Sistemet operative në kohë reale  (M_SOKR).

- (06.09.2017)

Mbrojtja e PRAKTIKËS PROFESIONALE për drejtimin e Automatikës dhe Elektronikës mund të bëhet më dt. 13, 20, 27 dhe 28.09.2017 nga ora 11:00 deri 13:00. Nëse udhëheqësit i nuk i përshtaten terminet e cekura më lajmëroni. 

Për terminin që ju përshtaten (Udhëheqësit dhe ju) ma dërgoni me email 2-3 ditë përpara. Pasi ta bëjë harminizimin e kërkesave (që të mos ketë pritje të gjata për shkak të mundësisë së ndeshjes së termineve) ua konfirmoj orën.

Në mbrojtje duhet të jeni së bashku me Udhëheqësin. Nëse jeni disa student te i njejti Udhëheqës, në mbrojtje duhet të vinë të gjithë ata studentë. Para mbrojtjes duhet ta dërgoni me email punimin (dhe prezentimin) në formë elektronike me emër për punim PP2017_NrId_Emri_Mbiemri.doc dhe për prezentim PP2017_NrId_Emri_Mbiemri.ppt. NrId është numri i Nr i ID.  Emri dhe Mbiemri e kanë me shkronjë të madhe vetëm shkronjën e parë, të tjerat janë të vogla. Për mbrojtje duhet ti keni 3 kopje të punimit prezentimit të shtypura, kompjuterin për prezentim (te provuar që e jep daljen për projektor) dhe kontratën e plotësuar. Prezentimi duhet të zgjasë 10 min. 

 email: lavdim.kurtaj@yahoo.com


- (16.07.2017) Rezultatet e TF2 nga lënda  Rrjetat neurale  (M_RrN) dhe  Robotika dhe automatizimi  (M_RA)
- (14.07.2017) Rezultatet e TF nga lënda  Rregullimi i proceseve me kompjuter  (M_RrPK).
- (06.07.2017) Rezultatet e TF nga lënda  Sensorët dhe aktuatorët . 
- (06.07.2017) Rezultatet e TF nga lënda  Intelegjenca artificiale  (M_IA) dhe  Rrjetat neurale  (M_RrN). 
- (06.07.2017) Rezultatet e TF nga lënda  Robotika dhe automatizimi  (M_RA).

- (28.06.2017), ()

Mbrojtja e PRAKTIKËS PROFESIONALE për drejtimin e Automatikës dhe Elektronikës mund të bëhet më dt. 04.07.2017 deri 05.07.2017 nga ora 10:30 deri 13:30

Për terminin (terminet) që ju përshtatet (Udhëheqësit dhe ju), nga tabela e mëposhtme, e dërgoni me email 2-3 ditë përpara. Tabela do të rifreskohet vazhdimisht me kërkesat e arritura. Mirë është që të dërgoni një njoftim edhe me SMS që ta zvogëlojmë mundësine e ndeshjes së termineve të kërkuara.

Në mbrojtje duhet të jeni së bashku me Udhëheqësin. Nëse jeni disa student te i njejti Udhëheqës, në mbrojtje duhet të vinë të gjithë ata studentë. Para mbrojtjes duhet ta dërgoni me email punimin (dhe prezentimin) në formë elektronike me emër për punim PP2017 _Emri_Mbiemri_NrId.doc dhe për prezentim PP2017 _Emri_Mbiemri_NrId.ppt. NrId është numri identifikues në SEMS.  Emri dhe Mbiemri e kanë me shkronjë të madhe vetëm shkronjën e parë, të tjerat janë të vogla. Për mbrojtje duhet ti keni 3 kopje të punimit prezentimit të shtypura, kompjuterin për prezentim (te provuar që e jep daljen për projektor) dhe kontratën e plotësuar. Prezentimi duhet të zgjasë 10 min. 

 email: lavdim.kurtaj@yahoo.com

 

 

10:30

10:45

11:00

11:15

11:30

11:45

12:00

12:15

12:30

12:45

13:00

13:15

Ma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.

 

- (30.04.2017) Rezultatet e TF nga lënda  Sensorët dhe aktuatorët . 
- (30.04.2017) Rezultatet e TF nga lënda  Sistemet e dedikuara kompjuterike  (M_SDK, 2016D). 

- (07.03.2017) Rezultatet e TF nga lënda  Sistemet mekatronike  (M_SM, 2016D). 
- (20.02.2017) Rezultatet e T1V dhe T2V nga lënda  Sistemet e dedikuara kompjuterike  (M_SDK, 2016D). 
- (05.02.2017) Rezultatet e T2V nga lënda  Komunikimet në automatikë  (B_KA, 2016D).

- (02.03.2017) Rezultatet e TF nga lënda  Sensorët dhe aktuatorët në robotikë  (2016D). 
- (01.03.2017) Rezultatet e TF nga lënda  Dirigjimi i proceseve me kompjuter . 
- (01.03.2017) Rezultatet e T1V dhe T2V nga lënda  Sistemet mekatronike  (2016D). 

- (25.01.2017) Rezultatet e T1V dhe T2V nga lënda  Sensorët dhe aktuatorët në robotikë  (2016D). 


- (20.01.2017) Rezultatet e T2V nga lënda  Aktuatorët e mençur dhe ngasjet  (2016D). 


- (17.01.2017) Rezultatet e T1V nga lënda  Komunikimet në automatikë (2016D). 


- (30.11.2016) Rezultatet e T1V nga lënda Aktuatorët e mençur dhe ngasjet (2016D). 


- (28.09.2016), (26.09.2016), (21.09.2016), (13.09.2016)

Mbrojtja e PRAKTIKËS PROFESIONALE për drejtimin e Automatikës dhe Elektronikës, duhet të bëhet më dt. 28.09.2016 deri 29.09.2016 nga ora 10:30 deri 13:30

Për terminin (terminet) që ju përshtatet (Udhëheqësit dhe ju), nga tabela e mëposhtme, e dërgoni me email 2-3 ditë përpara. Tabela do të rifreskohet vazhdimisht me kërkesat e arritura. Mirë është që të dërgoni një njoftim edhe me SMS që ta zvogëlojmë mundësine e ndeshjes së termineve të kërkuara.

Në mbrojtje duhet të jeni së bashku me Udhëheqësin. Nëse jeni disa student te i njejti Udhëheqës, në mbrojtje duhet të vinë të gjithë ata studentë. Para mbrojtjes duhet ta dërgoni me email punimin (dhe prezentimin) në formë elektronike me emër për punim PP2016 _Emri_Mbiemri_NrId.doc dhe për prezentim PP2016 _Emri_Mbiemri_NrId.ppt. NrId është numri identifikues në SEMS.  Emri dhe Mbiemri e kanë me shkronjë të madhe vetëm shkronjën e parë, të tjerat janë të vogla. Për mbrojtje duhet ti keni 3 kopje të punimit dhe prezentimit të shtypura, kompjuterin për prezentim (te provuar që e jep daljen për projektor) dhe kontratën e plotësuar. Prezentimi duhet të zgjasë 10 min. 

 email: lavdim.kurtaj@yahoo.com

 

 

10:30

10:45

11:00

11:15

11:30

11:45

12:00

12:15

12:30

12:45

13:00

13:15

Mk (28.09)

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enj (29.09)

 

 

 

04

05

06

07

08

02

03

09

 

 

01. Taulant Skeraj

02. Blerina Vila

03. Gentiana Sermaxhaj

04. Florentina Selimi

05. Kushtrim Kamberi

06. Liridona Ajeti

07. Egzona Rama

08. Selmon Gecaj

09. Bekim Berisha

10.

 

 

- (07.07.2016), (06.07.2016), (05.07.2016), (04.07.2016), (03.07.2016), (28.06.2016), (22.06.2016)

Mbrojtja e PRAKTIKËS PROFESIONALE për drejtimin e Automatikës dhe Elektronikës mund të bëhet më dt. 04.07.2016 deri 11.07.2016 nga ora 10:30 deri 13:30

Për terminin (terminet) që ju përshtatet (Udhëheqësit dhe ju), nga tabela e mëposhtme, e dërgoni me email 2-3 ditë përpara. Tabela do të rifreskohet vazhdimisht me kërkesat e arritura. Mirë është që të dërgoni një njoftim edhe me SMS që ta zvogëlojmë mundësine e ndeshjes së termineve të kërkuara.

Në mbrojtje duhet të jeni së bashku me Udhëheqësin. Nëse jeni disa student te i njejti Udhëheqës, në mbrojtje duhet të vinë të gjithë ata studentë. Para mbrojtjes duhet ta dërgoni me email punimin (dhe prezentimin) në formë elektronike me emër për punim PP2016 _Emri_Mbiemri_NrId.doc dhe për prezentim PP2016 _Emri_Mbiemri_NrId.ppt. NrId është numri identifikues në SEMS.  Emri dhe Mbiemri e kanë me shkronjë të madhe vetëm shkronjën e parë, të tjerat janë të vogla. Për mbrojtje duhet ti keni 3 kopje të punimit prezentimit të shtypura, kompjuterin për prezentim (te provuar që e jep daljen për projektor) dhe kontratën e plotësuar. Prezentimi duhet të zgjasë 10 min. 

 email: lavdim.kurtaj@yahoo.com

 

 

10:30

10:45

11:00

11:15

11:30

11:45

12:00

12:15

12:30

12:45

13:00

13:15

Ha

02

 

01

 

 

 

03

04

 

 

 

 

Ma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enj

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pr

 

 

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01. Njomza Nila

02. Blerina Surdulli

03. Ledjon Behluli

04. Fisnik Kaçiu

05. Drilon Kastrati

06. Gent Binaku

 

 

 Links 


- (27.02.2016)

 Takimi me studentët e drejtimit të Automatikës dhe Elektronikës (Sem. VI) rreth Praktikës Profesionale do të mbahet të Martën, më 08.03.2016, në ora 11:00

 

- (11.02.2016)

Data e fundit për mbrojtjen e PRAKTIKËS PROFESIONALE në këtë afat për drejtimin e Automatikës dhe Elektronikës është 15.02.2016 dhe 18.02.2016 nga ora 09:00 deri 12:00


- (28.12.2015) Rezultatet e T1V dhe T2V nga lënda Sensorët dhe Aktuatorët (2015D). 

- (19.01.2016)

Mbrojtja e PRAKTIKËS PROFESIONALE për drejtimin e Automatikës dhe Elektronikës mund të bëhet më dt. 25.012016, dhe 01, 08, 17.02.2016 nga ora 09:00 deri 12:00. Nëse udhëheqësit i nuk i përshtaten terminet e cekura më lajmëroni. 

Për terminin që ju përshtaten (Udhëheqësit dhe ju) ma dërgoni me email 2-3 ditë përpara. Pasi ta bëjë harminizimin e kërkesave (që të mos ketë pritje të gjata për shkak të mundësisë së ndeshjes së termineve) ua konfirmoj orën.

Në mbrojtje duhet të jeni së bashku me Udhëheqësin. Nëse jeni disa student te i njejti Udhëheqës, në mbrojtje duhet të vinë të gjithë ata studentë. Para mbrojtjes duhet ta dërgoni me email punimin (dhe prezentimin) në formë elektronike me emër për punim PP2015_NrId_Emri_Mbiemri.doc dhe për prezentim PP2015_NrId_Emri_Mbiemri.ppt. NrId është numri i Nr i ID.  Emri dhe Mbiemri e kanë me shkronjë të madhe vetëm shkronjën e parë, të tjerat janë të vogla. Për mbrojtje duhet ti keni 3 kopje të punimit prezentimit të shtypura, kompjuterin për prezentim (te provuar që e jep daljen për projektor) dhe kontratën e plotësuar. Prezentimi duhet të zgjasë 10 min. 

 email: lavdim.kurtaj@yahoo.com- (15.09.2015)

Mbrotja bëhet në Shtator. Gabimisht e kam shtypur muaji 10. Tani është përmirësuar.


- (11.09.2015)

Mbrojtja e PRAKTIKËS PROFESIONALE për drejtimin e Automatikës dhe Elektronikës mund të bëhet më dt. 17, 18, 21, 22.09.2015 nga ora 10:00 deri 14:00

Për 2 deri 3 termine që ju përshtaten (Udhëheqësit dhe ju) mi dërgoni me email. Pasi ta bëjë harminizimin e kërkesave (që të mos ketë pritje të gjata për shkak të mundësisë së ndeshjes së termineve) ua konfirmoj terminin.

Në mbrojtje duhet të jeni së bashku me Udhëheqësin. Nëse jeni disa student te i njejti Udhëheqës, në mbrojtje duhet të vinë të gjithë ata studentë. Para mbrojtjes duhet ta dërgoni me email punimin (dhe prezentimin) në formë elektronike me emër për punim PP2015_NrInd_Emri_Mbiemri.doc dhe për prezentim PP2015_NrInd_Emri_Mbiemri.ppt. NrInd është numri i indeksit me 9 numra, p.sh. 070012006 ose Nr i ID.  Emri dhe Mbiemri e kanë me shkronjë të madhe vetëm shkronjën e parë, të tjerat janë të vogla. Për mbrojtje duhet ti keni 3 kopje të punimit prezentimit të shtypura, kompjuterin për prezentim (te provuar që e jep daljen për projektor) dhe një fletëparaqitje të plotësuar (nëse jeni nuk jeni në SEMS). Prezentimi duhet të zgjasë 10 min.

 email: lavdim.kurtaj@yahoo.com- (13.05.2015)

 Studentët e drejtimit të Automatikës dhe Elektronikës (Sem. VI) që Praktikën Profesionale do ta mbajnë në KEK, më 14.05.2015, nga ora 10:00 deri në 11:00 duhet të paraqiten në lokalet e KEK-ut në Drejtorinë “Toskana” zyra  nr. 212 te Flutura Hajrizi që ti nënshkruajnë deklaratat dhe ti marrin rekomandimet për praktikë

 


- (06.03.2015)

 Takimi me studentët e drejtimit të Automatikës dhe Elektronikës (Sem. VI) rreth Praktikës Profesionale do të mbahet të Martën, më 10.03.2015, në ora 12:00

 


- (20.02.2015)

 Takimi me studentët e drejtimit të Automatikës dhe Elektronikës (Sem. VI) rreth Praktikës Profesionale do të mbahet të Martën, më 24.02.2015, në ora 12:00

 

- (09.01.2015)

Mbrojtja e PRAKTIKËS PROFESIONALE për drejtimin e Automatikës dhe Elektronikës mund të bëhet më dt. 13-14.01.2015 nga ora 09:00 deri 11:00 dhe 15.01.2015 nga ora 11:00 deri 14:00.

Për 2 deri 3 termine që ju përshtaten (Udhëheqësit dhe ju) mi dërgoni me email. Pasi ta bëjë harminizimin e kërkesave (që të mos ketë pritje të gjata për shkak të mundësisë së ndeshjes së termineve) ua konfirmoj terminin.

Në mbrojtje duhet të jeni së bashku me Udhëheqësin. Nëse jeni disa student te i njejti Udhëheqës, në mbrojtje duhet të vinë të gjithë ata studentë. Para mbrojtjes duhet ta dërgoni me email punimin (dhe prezentimin) në formë elektronike me emër për punim PP2013_NrInd_Emri_Mbiemri.doc dhe për prezentim PP2013_NrInd_Emri_Mbiemri.ppt. NrInd është numri i indeksit me 9 numra, p.sh. 070012006Emri dhe Mbiemri e kanë me shkronjë të madhe vetëm shkronjën e parë, të tjerat janë të vogla. Për mbrojtje duhet ti keni 3 kopje të punimit prezentimit të shtypura, kompjuterin për prezentim (te provuar që e jep daljen për projektor), kontratën e plotësuar dhe të vulosur dhe një fletëparaqitje të plotësuar.

 email: lavdim.kurtaj@yahoo.com

 

- (25.09.2014)

Mbrojtja e PRAKTIKËS PROFESIONALE për drejtimin e Automatikës dhe Elektronikës mund të bëhet më dt. 01-03.10.2014 nga ora 10:00 deri 14:00

Për 2 deri 3 termine që ju përshtaten (Udhëheqësit dhe ju) mi dërgoni me email. Pasi ta bëjë harminizimin e kërkesave (që të mos ketë pritje të gjata për shkak të mundësisë së ndeshjes së termineve) ua konfirmoj terminin.

Në mbrojtje duhet të jeni së bashku me Udhëheqësin. Nëse jeni disa student te i njejti Udhëheqës, në mbrojtje duhet të vinë të gjithë ata studentë. Para mbrojtjes duhet ta dërgoni me email punimin (dhe prezentimin) në formë elektronike me emër për punim PP2013_NrInd_Emri_Mbiemri.doc dhe për prezentim PP2013_NrInd_Emri_Mbiemri.ppt. NrInd është numri i indeksit me 9 numra, p.sh. 070012006Emri dhe Mbiemri e kanë me shkronjë të madhe vetëm shkronjën e parë, të tjerat janë të vogla. Për mbrojtje duhet ti keni 3 kopje të punimit prezentimit të shtypura, kompjuterin për prezentim (te provuar që e jep daljen për projektor) dhe një fletëparaqitje të plotësuar.

 email: lavdim.kurtaj@yahoo.com

 

(10.03.2014) Takimi me studentë të drejtimit të Automatikës dhe Elektronikës (Sem. VI) rreth Praktikës Profesionale do të mbahet të Enjten, më 13.03.2014, në ora 11:00.

 

- (27.02.2014) Takimi me studentë të drejtimit të Automatikës dhe Elektronikës (Sem. VI) rreth Praktikës Profesionale do të mbahet të Enjten, më 06.03.2014, në ora 10:00.

(27.02.2014) Testi nga lënda Sensorët dhe Aktuatorët do të mbahet të më 03.03.201412:00, kurse testi nga lënda Dirigjuesit e Programueshëm Logjik do të mbahet më 07.03.201411:00- (12.01.2014) Rezultatet e T1V nga lënda Sensorët dhe Aktuatorët (2013D).  

- (29.10.2013Studentët që ende nuk e kanë mbrorojtur PRAKTIKËN PROFESIONALE mund ta bëjnë gjatë muajit Nëntor më dt. 14.11.2013 dhe 21.11.2013, nga ora 13:00-14:00. Pjesa tjetër mbetet e njejtë (shiqo më poshtë). 


- (21.09.2013) Me kërkesë të një numri të madhë të studentëve mbrojtja e PRAKTIKËS PROFESIONALE do të bëhet më dt. 09-11.10.2013, pjesa tjetër mbetet e njejtë. 


- (18.09.2013)

Mbrojtja e PRAKTIKËS PROFESIONALE për drejtimin e Automatikës dhe Elektronikës mund të bëhet më dt. 25-27.09.2013 nga ora 10:00 deri 13:00

Për 2 deri 3 termine që ju përshtaten (Udhëheqësit dhe ju) mi dërgoni me email. Pasi ta bëjë harminizimin e kërkesave (që të mos ketë pritje të gjata për shkak të mundësisë së ndeshjes së termineve) ua konfirmoj terminin.

Në mbrojtje duhet të jeni së bashku me Udhëheqësin. Nëse jeni disa student te i njejti Udhëheqës, në mbrojtje duhet të vinë të gjithë ata studentë. Para mbrojtjes duhet ta dërgoni me email punimin (dhe prezentimin) në formë elektronike me emër për punim PP2013_NrInd_Emri_Mbiemri.doc dhe për prezentim PP2013_NrInd_Emri_Mbiemri.ppt. NrInd është numri i indeksit me 9 numra, p.sh. 070012006Emri dhe Mbiemri e kanë me shkronjë të madhe vetëm shkronjën e parë, të tjerat janë të vogla. Për mbrojtje duhet ti keni 3 kopje të punimit dhe prezentimit të shtypura dhe një fletëparaqitje të plotësuar.

 email: lavdim.kurtaj@yahoo.com

 


- (26.06.2013)

Mbrojtja e PRAKTIKËS PROFESIONALE për drejtimin e Automatikës dhe Elektronikës mund të bëhet më dt. 09-11.07.2013 nga ora 10:00 deri 13:00.

Për 2 deri 3 termine që ju përshtaten (Udhëheqësit dhe ju) mi dërgoni me email. Pasi ta bëjë harminizimin e kërkesave (që të mos ketë pritje të gjata për shkak të mundësisë së ndeshjes së termineve) ua konfirmoj terminin.

Në mbrojtje duhet të jeni së bashku me Udhëheqësin. Nëse jeni disa student te i njejti Udhëheqës, në mbrojtje duhet të vinë të gjithë ata studentë. Para mbrojtjes duhet ta dërgoni me email punimin (dhe prezentimin) në formë elektronike me emër për punim PP2013_NrInd_Emri_Mbiemri.doc dhe për prezentim PP2013_NrInd_Emri_Mbiemri.ppt. NrInd është numri i indeksit me 9 numra, p.sh. 070012006. Emri dhe Mbiemri e kanë me shkronjë të madhe vetëm shkronjën e parë, të tjerat janë të vogla. Për mbrojtje duhet ti keni 3 kopje të punimit dhe prezentimit të shtypura dhe një fletëparaqitje të plotësuar.

 email: lavdim.kurtaj@yahoo.com

 

 

- (30.05.2013) Pjesa e fundit nga provimi S&A, M&M, BR, SDRR dhe S&SH për afatin e Majit 2013 do të mbahet me 04.06.2013.

- (28.05.2013) Rezultatet e TF nga lënda Sensorët dhe Aktuatorët dhe S&SH (Master) (Maj 2013).  

- (29.01.2013) Rezultatet e T2V dhe TF nga lënda Sensorët dhe Aktuatorët (2012D, Janar 2013).  

- (16.01.2013) Detyra të zgjidhura nga Rregullimi: AUT-05-1992-10%.pdf, AUT-DAZZO-Ch02-10%.pdf, dhe AUT-03-50%.pdf. 

- (28.12.2012) Rezultatet e T1V nga lënda Sensorët dhe Aktuatorët (2012D). 

- (17.12.2012) Rezultatet e provimit nga lënda Sensorët dhe Aktuatorët (Dhjetor 2012). 

- (11.09.2012) Rezultatet e provimit nga lënda Sensorët dhe Aktuatorët (Shtator 2012). 

- (07.07.2012) Rezultatet e provimit nga lënda Sensorët dhe Aktuatorët (Qershor 2012). 

- (06.05.2012) Rezultatet e provimit nga lënda Sensorët dhe Aktuatorët (Prill 2012). 

- (06.04.2012) Takimi me studentë të drejtimit të Automatikës dhe Elektronikës (Sem. VI) rreth Praktikës Profesionale do të mbahet të Mërkurën, më 11.04.2012, në ora 12:00.

- (01.04.2012) Rezultatet e provimit nga lënda Sensorët dhe Aktuatorët (Mars 2012). 

- (01.02.2012) Rezultatet e provimit nga lënda Sensorët dhe Aktuatorët (Janar 2012).

- (15.01.2012) Rezultatet e T2V nga lënda Sensorët dhe Aktuatorët (2011D).

- (15.01.2012) Rezultatet e provimit nga lënda Sensorët dhe Aktuatorët (Dhjetor 2011).

- (13.12.2011) Rezultatet e T1V nga lënda Sensorët dhe Aktuatorët (2011D), 

- (21.11.2011) WUS Skripta -  Mechatronical Project,

- (30.10.2011) Rezultatet e provimit nga lënda Sensorët dhe Aktuatorët (Tetor 2011),

- (23.10.2011) Rezultatet e provimit me shkrim nga lënda Sistemet e Rregullimit Automatik (Tetor 2011).

- (07.10.2011) Rezultatet e provimit me shkrim nga lënda Sistemet e Rregullimit Automatik (Shtator 2011),

- (07.10.2011) Rezultatet e provimit nga lënda Sensorët dhe Aktuatorët (Shtator 2011),

- (14.06.2011) Forma standarde për Seminarin e punës praktike,

- (09.05.2011) Automatika: Prill 2011 - Afati i Provimit dhe zgjidhjet,

- (18.02.2011) Automatika: Janar 2011 - Afati i Provimit dhe zgjidhjet,

- (22.01.2011) Sistemet Digjitale të Rregullimit: Janar 2011 - Afati i Provimit dhe zgjidhjet.

- (04.12.2010) Detyra të zgjidhura nga Rregullimi: AUT-05-1992-10%.pdf, AUT-DAZZO-Ch02-10%.pdf, dhe AUT-03-50%.pdf.

- (05.11.2010) Automatika: Tetor 2010 - Afati i Provimit dhe zgjidhjet, Bazat e Robotikës: Tetor 2010 - Afati i Provimit dhe zgjidhjet.

- (28.10.2010) 8051 Microcontroller Instruction Set 

- (28.10.2010) 8051 Microcontrollers Hardware Manual

- (25.10.2010) MIDE Pack 

s, z and modified-z Transform Table

 

 
 
 

Make a free website with Yola