Lavdim

 

                    Mikroprocesorët dhe Mikrokompjuterët                   

 

Syllabus

  
04

20.10.2014

Rezultatet e testit të final vlerësues nga lënda "Mikroprocesorët dhe Mikrokontrollerët" të mbajtur me 18.10.2014:

 

Emri dhe Mbiemri

 

Nr. i Indeksit

 

Sum

T1V

Sum

T2V

Sum

TF (20) [30]

Gresë Hyseni

07034/11

 

 

11.75 (11.95)

Burim Arifi

07523/10

 

 

6.91 (7.31)

Fjolla Gashi

07011/11

 

 

11.34 (11.54)

Mirlinda Kadriu

07108/09

 

 

10.08 (10.28)

Gentiana Krasniqi

07518/10

 

 

5.17 (5.37)

Fiona Shehu

07086/10

 

 

3.66 (3.86)

Bardh Kozmaqi

07028/11

 

 

8.50 (9.70)

Fortesa Bryma

07517/10

 

 

4.17 (4.37)

Granit Sejdiu

07058/10

 

 

7.00 (7.20)

pa emër

 

 

 

0

Jehona Misini

07471/08

 

 

10.83 (11.43)

Gzim Mehmeti

07033/10

 

 

5.27 (5.67)

Rinor Tahiri

07401/09

 

 

3.67 (4.87)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pjesa përfundimtare e provimit me mbrojtjen individuale të projektit do të mbahet më 22.10.2014 në ora 13:30.

 

 

Lavdim Kurtaj.

04

22.09.2014

Rezultatet e testit të final vlerësues nga lënda "Mikroprocesorët dhe Mikrokontrollerët" të mbajtur me 03.09.2014:

 

Emri dhe Mbiemri

 

Nr. i Indeksit

 

Sum

T1V

Sum

T2V

Sum

TF (20) [30]

Egzontina Krasniqi

07362/11

 

 

12.17 (12.37)

Fatime Selimi

07102/11

 

 

12.33 (12.73)

Enis Krasniqi

07255/10

 

 

13.25 (13.45)

Edona Spahiu

07049/11

 

 

13.17 (13.57)

Lumnim Junuzi

07456/09

 

 

7.58 (7.78)

Fjolla Gashi

07011/11

 

 

6.92 (7.32)

Jehona Misini

07147/08

 

 

6.08 (6.08)

Shqipe Guri

07037/08

 

 

11.00 (11.40)

Adelina Hiseni

07321/09

 

 

10.58 (11.38)

Jetmir Morina

07565/09

 

 

9.75 (10.35)

Meriton Morina

07051/09

 

 

7.42 (8.42)

Devolla Ajroni

07022/09

 

 

10.25 (10.65)

Blerinë Topalli

07028/10

 

 

9.67 (10.47)

Zanfina Gashi

07008/11

 

 

13.25 (13.65)

Adelina Lokaj

07332/09

 

 

12.58 (13.38)

Vlora Zeneli

07463/09

 

 

6.42 (7.02)

Enis Qafëleshi

07209/11

 

 

10.33 (10.93)

Fiona Zymeri

07431/11

 

 

14.00 (14.00)

Aulona Ramadani

07018/10

 

 

9.75 (10.35)

Mergim Bajrami

07076/11

 

 

10.00 (10.40)

Fitore Bërdynaj

07063/09

 

 

10.25 (11.05)

Rrezon Kika

07079/11

 

 

7.83 (8.43)

Mirlind Muaremi

07207/11

 

 

12.42 (12.42)

Muhamed Haliti

07351/11

 

 

7.33 (7.93)

Leonard Lleshi

07390/09

 

 

10.08 (11.28)

Kaltrina Berisha

07570/10

 

 

10.58 (11.38)

Gentianë Fazliu

07036/10

 

 

11.25 (12.05)

Bardh Kozmaqi

07028/11

 

 

7.75 (8.95)

Ndriqim Dula

07393/09

 

 

6.25 (6.85)

Pëllumb Muhaxhiri

07045/08

 

 

6.83 (7.83)

Norik Osmani

07067/10

 

 

4.33 (4.93)

Valentina Borovci

07122/08

 

 

7.08 (7.48)

Kosovare Berdynaj

07398/09

 

 

7.91 (8.31)

 

 

 

 

 

 

Pjesa përfundimtare e provimit me mbrojtjen individuale të projektit do të mbahet më 30.09.2014 në ora 12:00.

 

 

Lavdim Kurtaj.

04

05.07.2014

Rezultatet e testit të final vlerësues nga lënda "Mikroprocesorët dhe Mikrokontrollerët" (11.06.2014):

 

Emri dhe Mbiemri

 

Nr. i Indeksit

 

Sum

T1V

Sum

T2V

Sum

TF (20) [30]

Devolla Ajroni

07022/09

 

 

4.00 (4.00)

Valentina Borovci

07122/08

 

 

6.67 (7.47)

Visar Gashi

07150/09

 

 

2.25 (2.25)

Behar Halimi

07312/08

 

 

13.83 (14.03)

Qendresa Sinanin

07576/10

 

 

10.25 (10.65)

Faruk Sadriu

07016/10

 

 

10.17 (10.57)

Lindita Preniqi

159404

 

 

3.67 (3.67)

Agon Gjonbalaj

07155/05

 

 

10.41 (10.61)

Lumnin Junuzi

07456/09

 

 

3.33 (3.73)

Ndriqim Dula

07393/09

 

 

6.42 (7.02)

Laurent Hoxhaj

07511/10

 

 

11.08 (11.68)

Jetmir Morina

07565/09

 

 

6.84 (7.04)

Meriton Morina

07051/09

 

 

5.25 (5.65)

Fitore Bërdynaj

07063/09

 

 

5.91 (5.91)

Aulona Ramadani

07018/10

 

 

7.58 (7.98)

Shqipe Guri

07037/08

 

 

7.83 (8.03)

Gentianë Fazliu

07036/10

 

 

4.58 (4.98)

Blerine Topalli

07028/10

 

 

8.33 (8.53)

Kosovare Berdynaj

07398/09

 

 

4.92 (5.12)

 

 

 

 

 

 

Pjesa përfundimtare e provimit me mbrojtjen individuale të projektit do të mbahet më 07.07.2014 në ora 12:00.

 

 

Lavdim Kurtaj.

08.06.2014

Testi final (pas kërkesës së studentëve) do të mbahet më 20.06.2014 (Pr. 2) në 14:00


Lavdim Kurtaj. 

04

08.06.2014

Rezultatet e testit të final vlerësues nga lënda "Mikroprocesorët dhe Mikrokontrollerët" të mbajtur me 30.05.2014:

 

Emri dhe Mbiemri

 

Nr. i Indeksit

 

Sum

T1V

Sum

T2V

Sum

TF (20) [30]

Anita Gërguri

07257/10

 

 

12.25 (12.65)

Ndriqim Dula

07393/09

 

 

5.53 (5.93)

Valentina Borovci

07122/08

 

 

7.42 (7.62)

Alma Sadriu

07023/10

 

 

10.58 (11.18)

Granita Mula

M-Diff

 

 

16.50 (16.50)

Ylber Suma

07033/05

 

 

9.92 (10.32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pjesa përfundimtare e provimit me mbrojtjen individuale të projektit do të mbahet më 19.06.2014 në ora 09:30.

 

 

Lavdim Kurtaj.

04

24.04.2014

Rezultatet e testit të final vlerësues nga lënda "Mikroprocesorët dhe Mikrokontrollerët" të mbajtur me 19.04.2014:

 

Emri dhe Mbiemri

 

Nr. i Indeksit

 

Sum

T1V

Sum

T2V

Sum

TF (20) [30]

Valentina Borovci

07122/08

 

 

2.33 (2.93)

Fisnik Batusha

07060/08

 

 

15.17 (15.37)

Behar Halimi

07312/08

 

 

7.83 (8.03)

Adrijan Seferi

07221/11

 

 

16.50 (16.70)

Ndriqim Dula

07393/09

 

 

7.00 (7.80)

Mendim Mestani

07045/10

 

 

10.33 (10.33)

Alma Sadriu

07023/10

 

 

7.83 (8.03)

Fitore Bërdynaj

07063/09

 

 

6.83 (7.03)

Ylber Suma

07033/05

 

 

3.83 (4.23)

Vigan Hyseni

07094/09

 

 

9.33 (9.53)

Valbona Fazliu

07271/10

 

 

9.67 (10.47)

Driton Qerimi

07068/09

 

 

10.33 (10.73)

Shqipe Guri

07037/08

 

 

3.17 (3.17)

Shpëtim Ahmeti

07031/10

 

 

10.67 (10.87)

Qendresa Sinani

07576/10

 

 

5.83 (6.43)

Anita Gërguri

07257/10

 

 

8.83 (8.83)

Arbër Tulla

07588/10

 

 

13.00 (13.00)

Jetmir Morina

07565/09

 

 

5.00 (5.40)

Alfrid Kastrati

07044/09

 

 

11.00 (11.00)

Mirlinda Kadriu

07108/09

 

 

4.00 (4.40)

Besfort Ahmeti

07025/05

 

 

12.00 (12.40)

 

 

 

 

 

Granita Mula

M-D

 

 

6.17 (6.37)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pjesa përfundimtare e provimit me mbrojtjen individuale të projektit do të mbahet më 29.04.2014 në ora 11:15.

 

 

Lavdim Kurtaj.

04

06.04.2014

Rezultatet e testit të final vlerësues nga lënda "Mikroprocesorët dhe Mikrokontrollerët" të mbajtur me 04.04.2014:

 

Emri dhe Mbiemri

 

Nr. i Indeksit

 

Sum

T1V

Sum

T2V

Sum

TF (20) [30]

Pranvera Kryeziu

07519/10

 

 

8.33 (9.13)

Alfrid Kastrati

07044/09

 

 

7.17 (7.17)

Jahir Dibrani

07162/06

 

 

10.67 (10.87)

Gëzim Beqiri

07097/03

 

 

10.17 (10.37)

Alma Sadriu

07023/10

 

 

5.83 (5.83)

Leorent Kelmendi

07376/10

 

 

9.83 (10.03)

Fitore Bërdynaj

07063/09

 

 

4.50 (4.70)

Rabie Musa

07448/09

 

 

9.33 (9.73)

Ylber Suma

07033/05

 

 

7.50 (7.90)

Valentina Borovci

07122/08

 

 

1.50 (1.70)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pjesa përfundimtare e provimit me mbrojtjen individuale të projektit do të mbahet më 08.04.2014 në ora 11:15.

 

 

Lavdim Kurtaj.

2013/14

03.03.2014

27.02.2014 Rezultatet e Testit Final (22.01.2014)

14.01.2014

25.12.2013

26.12.2013

2013/14           Mikroprocesorët dhe Mikrokontrollerët

Gr.

Emri dhe Mbiemri

Nr. i Ind.

Projekti

 

T1V (10) [15]

T2V (10) [15]

TF (20) [30]

 

1

Leonard Lleshi

07390/09

 

 

3.67 (4.07)

4.50 (4.50)

8.67 (9.27)

 

 

Jeton Morina

07133/10

 

 

1.17 (1.57)

2.00 (2.20)

 

 

 

Laurent Hoxhaj

07511/10

 

 

4.00 (4.40)

3.00 (3.00)

5.67 (6.27)

 

 

Yll Gashi

07261/10

 

 

4.33 (4.53)

4.00 (4.00)

11.75 (12.55)

 

 

Enis Qafëleshi

07209/11

 

 

5.00 (5.40)

4.17 (4.37)

8.75 (9.35)

 

 

Korab Demaj

07038/10

 

 

1.33 (1.53)

1.00 (1.20)

9.92 (10.12)

 

 

Mendim Mestani

07045/10

 

 

3.67 (3.67)

2.50 (2.70)

8.83 (9.23)

 

 

Korab Qarri

07039/10

 

 

4.00 (4.40)

0.50 (0.90)

8.50 (8.90)

 

 

Gentiana Krasniqi

 

 

 

 

 

3.75 (5.35)

 

 

Fortesa Bryma

 

 

 

 

2.50 (2.50)

4.50 (4.60)

 

 

Pellumb Muhaxhiri

07045/08

 

 

2.67 (3.07)

0.33 (0.73)

5.50 (6.10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Adem Zeqiri

07050/11

 

 

4.67 (4.87)

3.00 (3.20)

11.50 (11.70)

 

 

Blerta Likaj

07018/11

 

 

5.50 (5.50)

4.50 (4.50)

17.17 (17.37)

 

 

Dimal Zeqiri

07352/11

 

+1

6.17 (6.17)

7.50 (7.90)

 

 

 

Egzona Gjonbalaj

07075/11

 

 

5.00 (5.00)

1.17 (1.37)

14.09 (14.29)

 

 

Edon Dautaj

07035/11

 

 

4.33 (4.53)

3.50 (3.70)

10.92 (11.32)

 

 

Fiona Zymeri

07431/11

 

 

3.17 (3.57)

1.17 (1.57)

8.75 (9.75)

 

 

Lis Bakalli

07007/11

 

 

4.00 (4.20)

4.50 (4.50)

15.75 (16.15)

 

 

Petrit Rama

07017/11

 

 

5.17 (5.17)

3.33 (3.33)

9.58 (9.58)

 

 

Valon Gruda

07033/11

 

 

5.67 (5.87)

4.33 (4.33)

12.50 (12.90)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Edon Dërguti

07217/11

 

 

3.93 (3.93)

3.00 (3.20)

13.67 (13.67)

 

 

Kujtim Hyseni

07254/10

 

 

3.17 (3.17)

2.50 (2.70)

12.42 (12.42)

 

 

Arbër Dajaku

07370/10

 

 

2.67 (2.87)

1.50 (1.70)

 

 

 

Kastriot Haliti

07029/11

 

 

5.00 (5.20)

2.00 (2.00)

15.67 (16.07)

 

 

Kujtim Hoxha

07214/11

 

 

4.83 (5.03)

5.50 (5.70)

 

 

 

Kujtim Mjeku

07046/11

 

 

4.83 (5.23)

3.50 (3.50)

16.16 (16.36)

 

 

Kreshnik Hyseni

07054/11

 

 

6.00 (6.00)

6.00 (6.00)

 

 

 

Muhamed Haliti

07351/11

 

 

1.90 (2.30)

1.50 (2.10)

8.88 (8.00)

 

 

Mergim Bajrami

07076/11

 

 

4.67 (4.87)

3.50 (3.70)

8.17 (8.57)

 

 

Dokleta Kollari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Arta Qerimi

07078/11

 

 

5.00 (5.40)

3.17 (3.17)

9.58 (10.18)

 

 

Arjeta Zabeli

07218/11

 

 

4.67 (5.27)

1.00 (1.60)

11.09 (11.09)

 

 

Adrijan Seferi

07221/11

 

 

3.67 (4.27)

1.50 (1.50)

3.83 (3.83)

 

 

Arianit Mehmeti

07027/11

 

 

2.83 (3.03)

5.50 (5.50)

12.92 (13.32)

 

 

Ariston Lipa

07022/11

 

 

2.83 (2.83)

2.00 (2.20)

 

 

 

Adriatik Nikçi

07047/11

 

 

3.33 (3.73)

1.50 (1.90)

9.67 (10.07)

 

 

Rinor Dreshaj

07014/11

 

 

4.83 (4.83)

6.00 (6.00)

8.50 (8.50)

 

 

Diamant Kolshi

07260/11

 

 

3.33 (3.73)

4.17 (4.17)

10.08 (10.88)

 

 

Mendim Hajdari

07275/11

 

 

3.67 (3.67)

1.00 (1.40)

9.42 (9.42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Fatlum Berisha

07036/11

 

 

4.67 (4.87)

3.17 (3.57)

 

 

 

Fjolla Berisha

07012/11

 

 

4.83 (4.83)

3.50 (3.50)

11.75 (11.95)

 

 

Flaka Neziri

07243/11

 

 

4.33 (4.33)

1.00 (1.00)

8.42 (8.82)

 

 

Granit Kastrati

07219/11

 

 

3.00 (3.20)

 

 

 

 

Mimoza Zatriqi

07016/11

 

 

3.17 (3.37)

2.50 (2.70)

10.50 (10.70)

 

 

Petrit Kabashi

07010/11

 

 

4.33 (4.93)

 

 

 

 

Vegim Luboteni

07013/11

 

 

3.00 (3.20)

4.17 (4.37)

15.50 (15.50)

 

 

Egzon Arifi

07048/11

 

 

3.17 (3.77)

1.50 (1.70)

10.25 (10.85)

 

 

Egzon Hajdaraj

07005/11

 

 

4.33 (4.33)

1.00 (1.20)

12.33 (12.53)

 

 

Sadik Zenuni

07012/10

 

 

1.83 (2.23)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Lekë Mula

07074/11

 

 

6.50 (6.50)

4.17 (4.37)

14.33 (14.73)

 

 

Agon Qurdina

07119/11

 

 

6.33 (6.33)

4.00 (4.20)

16.50 (16.90)

 

 

Ardit Vula

07038/11

 

 

4.83 (4.83)

3.50 (3.50)

12.33 (12.73)

 

 

Lis Hoxha

07092/11

 

 

2.67 (2.67)

4.67 (4.87)

10.50 (10.90)

 

 

Arianit Gerqina

07085/11

 

 

5.33 (5.33)

4.67 (4.87)

12.83 (13.23)

 

 

Aulona Musa

07019/11

 

 

6.00 (6.00)

3.67 (3.87)

9.33 (9.93)

 

 

Blenda Buza

07030/11

 

 

5.50 (5.70)

4.00 (4.00)

9.33 (9.93)

 

 

Jehona Misini

07471/08

 

 

1.33 (1.73)

1.00 (1.40)

2.83 (3.23)

 

 

Agron Berisha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Herolind Sopjani

07120/10

 

+1

5.17 (5.17)

5.00 (5.00)

 

 

 

Jeta Haxhaj

07041/10

 

 

5.17 (5.17)

3.83 (3.83)

10.41 (10.61)

 

 

Fiona Sylejmani

07050/10

 

 

2.17 (2.37)

2.00 (2.00)

14.08 (14.28)

 

 

Elira Oseka

 

 

 

 

4.67 (4.87)

10.16 (10.36)

 

 

Edona Spahiu

07049/11

 

 

3.33 (3.33)

1.50 (1.70)

7.25 (7.45)

 

 

Egzontina Krasniqi

07362/11

 

 

3.33 (3.73)

3.33 (3.73)

8.45 (8.65)

 

 

Egzon Komoni

07020/10

 

 

2.83 (3.23)

0.00 (0.40)

 

 

 

Fatime Selimi

07102/11

 

 

3.17 (3.57)

2.00 (2.40)

5.83 (6.03)

 

 

Erza Emini

07023/11

 

 

6.50 (6.50)

3.50 (3.50)

14.75 (15.35)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Miranda Mustafa

07360/08

 

 

2.27 (2.67)

3.50 (3.50)

7.00 (7.40)

 

 

Vlora Zeneli

07463/09

 

 

3.83 (3.83)

1.50 (1.50)

5.83 (6.03)

 

 

Besmir Qerimi

07559/09

 

 

4.17 (4.17)

1.33 (1.73)

7.91 (8.31)

 

 

Suad Kqiku

07480/08

 

 

3.50 (3.70)

 

1.75 (1.95)

 

 

Çerçiz Lutolli

07319/09

 

 

4.83 (5.03)

2.00 (2.00)

6.25 (6.25)

 

 

Uran Rakovica

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbenita Musliu

07042/11

 

 

3.33 (3.33)

1.33 (1.53)

9.92 (10.32)

 

 

Albatrit Imeraj

07405/09

 

 

1.33 (1.73)

1.33 (1.73)

4.42 (4.42)

 

 

Rinor Tahiri

 

 

 

 

 

6.00 (6.60)

 

 

Besfor Ahmeti

 

 

 

 

 

8.08 (8.88)

 

 

Dardan Kryeziu

07337/09

 

 

4.17 (4.37)

0.00 (0.20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Granit Sejdiu

07058/10

 

 

4.17 (4.37)

0.00 (0.60)

 

 

 

Rinor Haziri

 

 

 

 

 

 

 

 

Shkumbin Bajrami

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiona Shehu

07086/10

 

 

3.67 (3.87)

1.17 (1.57)

 

 

 

Gzim Mehmeti

07033/10

 

 

2.67 (2.87)

0.50 (1.30)

 

 

 

Liri Miftaraj

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisnik Ibishi

 

 

 

 

 

 

 

 

Burim Arifi

07523/10

 

 

2.50 (2.70)

3.00 (3.20)

6.17 (6.77)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Kaltrina Berisha

07570/10

 

 

2.83 (3.03)

4.17 (4.17)

5.75 (6.95)

 

 

Fitore Shehu

07030/10

 

 

4.33 (4.73)

0.50 (1.10)

1.42 (2.42)

 

 

Albulena Murati

07274/10

 

 

1.00 (1.00)

1.50 (1.50)

3.33 (3.93)

 

 

Adelina Lokaj

07332/09

 

 

3.67 (3.67)

2.00 (2.00)

7.00 (7.80)

 

 

Adelina Hiseni

07321/09

 

 

2.83 (2.83)

1.50 (1.50)

6.16 (7.16)

 

 

Kushtrim Desku

 

 

 

 

 

 

 

 

Shpresim Gashi

 

 

 

 

 

 

 

 

Faton Krasniqi

07051/11

 

 

1.60 (1.60)

 

 

 

 

Valon Hajredini

07112/08

 

 

2.73 (2.93)

 

 

 

 

Engjëll Nishliu

07045/11

 

 

2.00 (2.40)

2.00 (2.60)

11.00 (12.00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Norik Osmani

07067/10

 

 

2.33 (2.73)

1.00 (1.20)

 

 

 

Arbnor Rashiti

07051/10

 

 

1.47 (1.87)

2.00 (2.20)

11.42 (11.62)

 

 

Besjon Murturi

07538/11

 

 

6.00 (6.00)

2.83 (2.83)

11.33 (11.73)

 

 

Egzon Jonuzi

07180/11

 

 

4.33 (4.93)

2.83 (2.83)

12.33 (12.73)

 

 

Agon Mirashi

07134/09

 

 

3.33 (3.73)

2.00 (2.00)

 

 

 

Bardh Kozmaqi

07028/11

 

 

4.67 (4.67)

3.17 (3.37)

 

 

 

Rrezon Kika

07079/11

 

 

3.83 (4.03)

1.83 (2.03)

 

 

 

Vigan Krasniqi

 

 

 

 

 

 

 

 

Agon Karakashi

07058/09

 

 

1.00 (1.60)

 

 

 

 

Endrit Bytyqi

07055/10

 

 

4.50 (4.70)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Vlera Alimehaj

07001/11

 

 

6.83 (6.83)

3.83 (3.83)

14.33 (14.33)

 

 

Zanfina Gashi

07008/11

 

 

6.33 (6.33)

 

 

 

 

Yjvesa Balaj

07026/11

 

 

4.17 (4.17)

4.50 (4.50)

14.83 (14.83)

 

 

Fjolla Gashi

07011/11

 

 

3.33 (3.53)

0.50 (0.70)

5.16 (5.36)

 

 

Gresë Hyseni

07034/11

 

 

5.00 (5.00)

 

 

 

 

Drilon Rugova

07002/11

 

 

4.00 (4.40)

 

 

 

 

Alban Ilazi

07020/11

 

 

2.17 (2.19)

0.00 (0.20)

10.17 (10.37)

 

 

Artrit Dili

07032/11

 

 

4.83 (5.03)

2.50 (3.10)

9.67 (9.87)

 

 

Mirlind Muaremi

07207/11

 

 

2.50 (2.50)

3.50 (3.70)

7.25 (7.25)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shqipe Guri

 

 

 

 

 

1.75 (2.15)

 

 

Mirlinda Kadriu

07108/09

 

 

 

 

7.00 (7.00)

 

 

Gezim Beqiri

07097/03

 

 

 

 

8.25 (8.45)

 

 

Arbër Tulla

07588/10

 

 

 

 

7.17 (7.77)

 

 

Jahir Dibrani

07162/06

 

 

 

 

6.67 (6.87)

 

 

Blerinë Topalli

07028/10

 

 

 

 

7.66 (7.86)

 

 

Meriton Morina

07051/09

 

 

 

 

5.17 (5.77)

 

 

Enis Toqilla

07045/09

 

 

 

 

9.92 (10.32)

 

 

Jetmir Morina

07565/09

 

 

 

 

6.75 (6.95)

 

 

Kastriot Limani

07034/09

 

 

 

 

11.50 (11.50)

 

 

Qendresa Sinani

07576/10

 

 

 

 

5.91 (6.71)

 

 

Anita Gërguri

07257/10

 

 

 

 

6.50 (7.70)

 

 

Alfrid Kastrati

07044/09

 

 

 

 

9.25 (9.65)

 

 

Gentianë Fazliu

07036/10

 

 

 

 

6.09 (6.89)

 

 

Leorent Kelmendi

07376/10

 

 

 

 

7.91 (8.31)

 

 

Valbona Fazliu

07271/10

 

 

 

 

7.17 (7.57)

 

 

Aulona Ramadani

07018/10

 

 

 

 

7.00 (7.20)

 

 

Besart Kasumaj

07001/10

 

 

 

 

9.92 (10.72)

 

 

Shpëtim Ahmeti

07031/10

 

 

 

 

10.25 (10.65)

 

 

Ylber Suma

07033/05

 

 

 

 

4.25 (5.45)

 

 

Fitore Bërdynaj

07063/09

 

 

 

 

5.58 (5.78)

 

 

Fjolla Gërqina

07026/09

 

 

 

 

10.00 (10.60)

 

 

Rabie Musa

07448/09

 

 

 

 

5.17 (5.97)

 

 

Ndriqim Dula

07393/09

 

 

 

 

6.00 (6.40)

 

 

Vigan Hyseni

07094/09

 

 

 

 

5.75 (6.35)

 

 

Behar Halimi

07312/08

 

 

 

 

8.33 (8.53)

 

 

Pranvera Kryeziu

07519/10

 

 

 

 

8.00 (8.00)

 

 

Lumnim Junuzi

07456/09

 

 

 

 

4.83 (5.43)

 

 

Faruk Sadriu

07016/10

 

 

 

 

6.92 (7.52)

 

 

Kushtrim Islami

07038/09

 

 

 

 

9.00 (9.40)

 

 

Kosovare Berdynaj

07398/09

 

 

 

 

3.66 (4.86)

 

 

Ardian Berisha

07013/06

 

 

 

 

3.00 (3.20)

 

 

Arlind Basholli

07050/09

 

 

 

 

1.00 (1.20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.02.2014

Rishikimi i testeve finale mund të bëhet më 03.03.2014 në 11:00.  


27.02.2014

Pjesa përfundimtare e provimit do të mbahet më 06.03.2014 në 11:00. (gjeneratat e mëparshme) 


Dorëzimi përfundimtar i projekteve dhe i pllakave do të bëhet më 06.03.2014 

Gr01 - 11:15 - 11:30 

Gr02 - 11:30 - 11:45 

e kështu me radhë. 

Në mbrojtje duhet të jenë të gjithë anëtarët e grupit. Ata që mungojnë përjashtohen nga grupi. 

Gjatë mbrojtjes duhet ta keni raportin e shtypur i cili përmban programin e shtypur dhe CD me program (uPC dhe PC) dhe me raport në Word dhe PDF. (CD mund të dorëzohet edhe me vonë). 


Lavdim Kurtaj. 

 20.02.2014

Për shkak të përputhjes së kohës së provimit me provime të tjera, pas kërkesës së studentëve, Testi final do të mbahet më 24.02.2014 në 15:30


Lavdim Kurtaj.

15.02.2014

Testi final do të mbahet më 21.02.201415:00


Dorëzimi i projekteve (vetëm për ata që e kanë të përfunduar 100% dhe synojnë lirimin nga Testi Final) mund të bëhet më 18.02.201411:15

Afati përfundimtar do të lajmërohet pas datës së Testit Final. 


Lavdim Kurtaj.

04

15.12.2013

Rezultatet e testit final vlerësues nga lënda "Mikroprocesorët dhe Mikrokontrollerët mbajtur me 07.12.2013:

 

Emri dhe Mbiemri

 

Nr. i Indeksit

 

Sum

T1V

Sum

T2V

Sum

TF (20) [30]

Jahir Dibrani

07162/06

 

 

8.10 (8.90)

Afërdita Hasani

07114/09

 

 

9.93 (10.53)

Krenare Sopjani

07554/09

 

 

10.60 (11.40)

Gojarta Shurdhaj

07110/08