Lavdim - NCS

Nonlinear Control Systems 

 

04

20.02.2010

Rezultatet e provimit me shkrim nga lënda "Sistemet Jolineare Rregullimit Automatikpër afatin e Janarit 2010, mbajtur me 11.02.2010:

 

Emri dhe Mbiemri

Nr. i Indeksit

Detyra Nr.

Sum/3

1.

2.

3.

Vedat Simnica

7168/02

5

5

100

37

Rinor Jelliqi

7114/03

5

5

100

37

Durim Krasniqi

7198/05

5

50

100

52

Agon Kujtimi

7138/03

5

5

100

37

 

Rezultati është kalues nëse vlera shtyllën (Sum/3) ≥ 50.

Pjesa e dytë e provimit do mbahet me 25.02.2010 (e Enjte) ora 14:00.

 

Lavdim Kurtaj

 

 

 

04

21.10.2009

Rezultatet e provimit nga lënda "Sistemet Jolineare të Rregullimit Automatik" për afatin e Shtatorit 2009:

 

Emri dhe Mbiemri

Nr. i Indeksit

Nota

Esat Balaj

7138/04

8

 

Caner Topko

7250/05

8

 

Atdhe Neziri

7158/01

5

 

 

 

Lavdim Kurtaj

 

 

 

04

05.10.2009

Rezultatet e provimit me shkrim nga lënda "Sistemet Jolineare të Rregullimit Automatik" për afatin e Shtatorit 2009, të mbajtur me 01.10.2009:

 

Emri dhe Mbiemri

Nr. i Indeksit

Detyra Nr.

Sum/3

1.

2.

3.

Lulzim Fetaj

7125/03

0

20

30

17

Vedat Simnica

7168/02

10

0

30

13

Rinor Jëlliqi

7114/03

0

0

0

0

Sevdaim Zeneli

7151/02

0

0

0

0

Agon Kujtimi

7138/03

100

0

0

33

Esat Balaj

7138/04

100

60

30

63

Caner Topko

7250/05

100

60

50

70

Atdhe Neziri

7158/01

100

50

10

53

 

Rezultati është kalues nëse vlera në shtyllën (Sum/3) ≥ 50.

Pjesa e dytë e provimit do të mbahet me 08.10.2009 në ora 16:00.

 

Lavdim Kurtaj

 

 

 

03.07.2009

Rezultatet e provimit me shkrim nga lënda "Sistemet Jolineare të Rregullimit Automatik" për afatin e Qershorit 2009, të mbajtur me 02.07.2009:

 

Emri dhe Mbiemri

Nr. i Indeksit

Detyra Nr.

Sum/3

1.

2.

3.

Lulzim Fetaj

7125/03

20

20

20

20

Esat Balaj

7138/04

20

20

50

30

Atdhe Neziri

7158/01

20

20

50

30

Caner Topko

7250/05

30

20

60

37

 

Rezultati është kalues nëse vlera në shtyllën (Sum/3) ≥ 50.

 

Lavdim Kurtaj

 

 

10.05.2009

Rezultatet e provimit me shkrim nga lënda "Sistemet Jolineare të Rregullimit Automatik" për afatin e Prillit 2009, të mbajtur me 06.05.2009:

 

Emri dhe Mbiemri

Nr. i Indeksit

Detyra Nr.

Sum/3

1.

2.

3.

Esat Balaj

7138/04

5

5

75

28

Atdhe Neziri

7158/01

5

5

75

28

 

Rezultati është kalues nëse vlera në shtyllën (Sum/3) ≥ 50.

 

Lavdim Kurtaj

 

Make a free website with Yola